6 soļi izmantojot klimata ietekmes pārvaldības platformu Greenspect

Jūs varat aprēķināt un samazināt savu oglekļa pēdu, un definēt klimata riskus. Saskaņojiet ar pārskatu sniegšanas sagaidāmajiem rezultātiem, nosakiet samazināšanas mērķus.

6 soļi izmantojot klimata ietekmes pārvaldības platformu Greenspect

1. Izvēlieties abonementa plānu un izveidojiet kontu

 

 • Pamatpakete paredzēta pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, kā arī publiskā sektora un pašvaldību iestādēm visa biroja un administratīvo darbību pēdas nospieduma novērtēšanai (1.-3. tvērums)
 • 2023. gada pavasarī pamatpaketi atvērsim arī citu nozaru (izņemot lauksaimniecības) uzņēmumiem, lai aprēķinātu enerģijas un degvielas patēriņa ietekmi uz klimatu 1. un 2. tvērums ietvaros.
 • Ja vēlaties, izvēlieties papildu moduļus, kas papildina pamata paketi (personīgais vadītājs, rezultātu interpretācija) un veiktu pēdas nospieduma samazināšanu (rīcības plāns, klimata risku analīze, visaptverošs ziņojums, izglītojošie semināri).

Apmaksājot rēķinu, varat piekļūt savam kontam, lai aprēķinātu savas organizācijas oglekļa pēdas nospiedumu, skatītu rezultātus un saņemtu ieteikumus, lai samazināt ietekmi.

2. Ievadiet datus un veiciet aprēķinu

 • Lai aprēķinātu oglekļa pēdas nospiedumu, ievadiet kurināmā, elektrības un siltuma, atkritumu, kā arī preču un pakalpojumu apjomu kalendārajā gadā. Turklāt ir jākartē darba braucieni gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Parasti savos kontos varat atrast nepieciešamos datus, taču iesakām sazināties arī ar saviem piegādātājiem. Darbinieki, kas nodarbojas ar finansēm, iepirkumiem un piegādes ķēdi, administrēšanu utt., zina anketas aizpildīšanai nepieciešamo informāciju.
 • Lai noskaidrotu darbinieku ikdienas pārvietošanās un mājas biroju ietekmi, palīdzēsim veikt vienkāršu darbinieku tiešsaistes aptauju, kuras apkopotās atbildes būs atrodamas zem Jūsu uzņēmuma veidlapas Greenspect platformā. Izmantojot Greenspect, jūs saņemsiet tehnisko atbalstu no mūsu ekspertiem, ar kuriem saziņa caur lietotāja kontu ir vienkārša un ātra. Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz saturu, jūs varat izvēlēties arī personīgās konsultācijas papildu moduli – šajā gadījumā jums tiks nozīmēts Greenspect vides eksperts, lai sniegtu jums maksimālu atbalstu.

3. Pārbaudiet rezultātus

Kā tiek pierādīta ietekme uz klimatu?

 • Greenspect vides eksperti izskatīs Jūsu ievadītos datus, salīdzinās rezultātus ar ierastajiem nozares rādītājiem un meklēs iespējamās neatbilstības un nepilnības.
 • Mēs uzdodam jums vienkāršus papildu jautājumus par to, kā jūs apkopojāt savus datus – jūs varat sniegt ātras atbildes, ja ar datu vākšanu viss ir kārtībā.
 • Nepieciešamības gadījumā ar datu ievadītāju sazināsimies ar papildu jautājumiem, kas var ietvert patēriņa pamatdokumentu iesniegšanu.
 • Pēc rezultātu pārbaudes mēs jūsu darbības pārskatā iekļausim apstiprināto rezultātu apstiprinājumu.

4. Apskatiet rezultātus un lejupielādējiet pārskatu

 • Pēc visu datu ievadīšanas un to pārbaudes no mūsu puses, jūs varat iepazīties ar jūsu organizācijas oglekļa pēdas nospiedumu uz vienu gadu (vienība: tonna CO2 ekvivalenta).
 • Jūs varat redzēt rezultātus savā lietotāja kontā, kā arī varat tos lejupielādēt kā PDF dokumentu.
 • Oglekļa pēdas nospieduma lielums tiek parādīts gan kā kopējs rezulktāts, kā arī pa 1.–3. tvērumi kategorijām — būs vizuāli parādīts, kuri ir galvenie jūsu organizācijas ietekmes uz klimatu cēloņi.
 • Rezultātu pārskatā ir aprakstīta aprēķinu metodika, tā ir pārskatāma un skaidra, lai ar pārskatu iepazīstinātu banku, finansētāju vai biznesa partneri.

Pārskatā sniegtie rezultāti ir attēloti tādā veidā, lai tie atbilstu Siltumnīcefekta gāzu protokola (SEG) standarta informācijas atklāšanas vadlīnijām, ISO 14064 standarta principiem siltumnīcefekta gāzu novērtēšanai un ziņošanai, PCAF standartam, ko bankas izmanto, lai novērtētu savu portfeļu ietekmi uz klimatu un sniegtu pārskatus atbilstoši Eiropas Savienības Ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) klimata ietekmes pārvaldības standartam (ESRS E1) prasībām.

5. Iepazīstieties ar ieteikumiem ceļā uz klimata neitralitāti

Pēc novērtējuma savā lietotāja kontā redzēsit:

 • savu rezultātu salīdzinājums ar citām organizācijām savā jomā – pats varēsi novērtēt savu pašreizējo rezultātu līmeni;
 • instrukcijas klimata ietekmes samazināšanas mērķa noteikšanai atbilstoši Science Based Targets Initiative (SBTI) vadlīnijām – par cik % un līdz kuram gadam jūsu organizācijai jāsamazina emisiju apjoms, lai tas būtu pietiekami ambiciozs un tirgū apstiprināts mērķis;
 • priekšlikumi par to, kuras darbības palīdzētu samazināt oglekļa pēdas nospiedumu katrā no analizētajām kategorijām un virzīties uz klimata neitralitāti.

6. Nākamajā gadā aprēķiniet atkal - sekojiet līdzi attīstībai

 

 • Jūsu rezultāti un ieteikumi paliek jūsu lietotāja kontā, jūs vienmēr varat tiem piekļūt un atkārtoti lejupielādēt to pašu rezultātu pārskatu.
 • Atjaunojot paketi katru gadu, atveras oglekļa pēdas aprēķina veidlapa par aizvadīto gadu. Izvērtējot vairāku gadu oglekļa pēdas nospiedumu, jūs varat redzēt, kā ir mainījusies ietekme uz klimatu, ja esat veicis atbilstošas ​​izmaiņas savās darbībās – mēs jums parādām katras emisijas kategorijas rezultātu salīdzinājumu ar iepriekšējo(-iem) periodu(-iem).
 • Greenspect nepārtraukti tiek pievienotas jaunas funkcijas un iespējas, kas palīdzēs jums labāk uzraudzīt, pārvaldīt un sniegt pārskatus par jūsu organizācijas ietekmi uz vidi.

© 2023 Greenspect