Sustinere poolt loodud kliimamõju juhtimise platform Greenspect

Kuidas kliimamõju juhtimine töötab

Greenspectiga saad mõõta ja vähendada kliimamõju, tuvastada kliimaga seotud riske. Aitame Sul olla kooskõlas turu ootusega raporteerida ning seada eesmärke oma süsiniku jalajälje kohta.

Kuidas töötab greenspect

Greenspect on mõeldud oma keskkonnamõju vähendamisest huvitatud organisatsioonile

* IT-, õigus-, finants- või muud professionaalset teenust pakkuvale ettevõttele ning avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse asutusele, kes soovib tõendatud tulemust mõjualas 1, 2 ja 3 (v.a. finantsportfelli mõju hindamine). Loe selle lahenduse kohta ja telli siit.

* Töötleva tööstuse, transpordi ja logistika, ehituse ja kinnisvara, tervishoiu, kaubanduse ja muu valdkonna ettevõtetelele (v.a. põllumajandus ja mäetööstus), kes soovivad tõendatud tulemust mõjualas 1 ja 2. Anna oma huvist märku siin.

Greenspect sobib eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurfirmad võivad samuti esimese sammuna Greenspecti kasutada, kuid nende vajadusi täidavad pigem meie rätseplahendused, mis võtavad arvesse laiemat tarneahelat, keerukamat struktuuri ja äripartnerite täpsemaid nõudeid.

 

Greenspecti kasutamise 6 sammu:

1. Vali pakett ja loo konto

 

 • Pakett “Algus” on teistele sektoritele (v.a. põllumajandus), et arvutada energia- ja kütusetarbimise kliimamõju mõjuala 1 ja 2 ulatuses.
 • Pakett “Kontor” on mõeldud teenusmajanduse ettevõtetele ning avaliku sektori ja KOV üksustele kogu kontori- ja administratiivtegevuse jalajälje hindamiseks (mõjuala 1-3)
 • Soovi korral vali lisamoodulid põhipaketi toetamiseks (personaalne haldur, tulemuste lahti mõtestamine) ning jalajälje vähendamisega tegelemiseks (tegevusplaan, kliimariskide analüüs, põhjalikum raporteerimine, harivad töötoad).

Arve tasudes saad ligipääsu oma kontole organisatsiooni süsiniku jalajälje arvutamiseks, tulemuste nägemiseks ja soovitustele, mis aitavad sul mõju vähendada

2. Sisesta andmed ja arvuta

 • Süsiniku jalajälje arvutamiseks sisesta kütuste, elektri- ja soojusenergia, jäätmete ning kaupade ja teenuste kogused kalendriaasta ulatuses. Lisaks tuleb kaardistada tööreisid nii riigisiseselt kui ka –väliselt. Vajalikud andmed leiad üldjuhul oma raamatupidamisest, kuid soovitame Sul suhelda ka oma tarnijatega. Küsimustiku täitmiseks vajalikku infot teavad finantside, ostude ja tarneahela, halduse jms tegelevad töötajad.
 • Töötajate igapäevase liikumise ja kodukontori mõjude teada saamiseks aitame Sul töötajate seas läbi lihtsa veebiküsitluse mille koondvastused jooksevad Greenspecti platvormil teie ettevõtte ankeedi alla. Greenspecti kasutamisel saad tehnilist tuge meie ekspertidelt, kellega suhtlemine on kasutajakonto kaudu lihtne ja kiire. Sisulise abi saamiseks võid valida ka personaalse nõustamise lisamooduli – sel juhul pühendub Sinu küsimustele üks kindel Greenspecti keskkonnaekspert, et saaksid maksimaalselt tuge.

3. Lase tulemused tõendada

Kuidas toimub kliimamõju tulemuste tõendamine?

 • Greenspecti keskkonnaeksperdid vaatavad teie sisestatud andmed üle, võrdlevad tulemusi sektori tavapäraste näitajatega ning otsivad võimalikke ebakõlasid ja puudujääke.
 • Esitame teile lihtsad lisaküsimused selle kohta, kuidas te oma andmeid kogusite – oskate anda kiired vastused kui andmekogumisega ongi kõik korras.
 • Vajadusel pöördume andmete sisestaja poole lisaküsimustega, mis võib hõlmata tarbimise alusdokumentide esitamist.
 • Tulemused tõendatud? Jah! Lisame kinnituse tõendatud tulemuste kohta teie tulemusraportisse.

4. Vaata tulemusi ja lae alla raport

 • Pärast kõikide andmete sisestamist ning nende meiepoolset tõendamist saad tutvuda oma organisatsiooni ühe aasta süsiniku jalajäljega (ühik: tonni CO2-ekv).
 • Näed tulemusi oma kasutajakontol ning saad need ka alla laadida PDF dokumendina.
 • Süsiniku jalajälje suurus kuvatakse koondtulemusena kui ka mõjualade 1-3 kategooriate kaupa – näed visuaalselt, millised on Sinu organisatsiooni suuremad kliimamõju põhjustajad.
 • Tulemusraport kirjeldab arvutuse metoodikat, on läbipaistev ja selge, et esitada raport pangale, rahastajale või äripartnerile.

Raportis toodud tulemused on esitatud kujul, et need oleksid kooskõlas Greenhouse Gas Protocol (GHG)`i standardi avalikustamise juhiste, kasvuhoonegaaside hindamise ja raporteerimise ISO 14064 standardi põhimõtete, pankade poolt oma portfelli kliimamõju hindamiseks kasutatava PCAF standardi ning Euroopa Liidu kestlikkuse aruandluse direktiivi (CSRD) kliimamõjude juhtimise standardi nõuetega (ESRS E1).

5. Tutvu soovitustega kliimaneutraalsuse suunas liikumiseks

Pärast mõõtmist näed kasutajakontol:

 • enda tulemuste võrdlust oma tegevusala organisatsioonidega – saad ise hinnata oma tänast taset tulemust;
 • juhiseid kliimamõju vähendamise eesmärgi seadmiseks Science Based Targets initative (SBTi) suuniste kohaselt – mitu % ja mis aastaks peaks Sinu organisatsioon emissioonide kogust vähendama, et tegu oleks piisavalt ambitsioonika ja turul aksepteeritud eesmärgiga;
 • ettepanekuid, millised tegevused aitaksid süsiniku jalajälge igas analüüsitud kategooriates vähendada ning kliimaneutraalsuse suunas liikuda.

6. Arvuta järgmisel aastal uuesti – jälgi arengut

 

 • Sinu tulemused ja soovitused jäävad kasutajakontole alles, pääsed neile alati ligi ning saad laadida sama tulemusraporti uuesti alla.
 • Igal aastal paketti uuendades avaneb lõppenud aasta süsiniku jalajälje arvutuse ankeet. Mitme aasta süsiniku jalajälje hindamisega on näha, kuidas on kliimamõju muutunud, kui oled oma tegevuses vastavaid muudatusi teinud – kuvame Sulle iga heite kategooria kaupa tulemuste võrdluse eelmis(t)e perioodi(de)ga.
 • Greenspecti lisandub pidevalt uusi funktsioone ja võimalusi, mis aitavad Sul oma organisatsiooni keskkonnamõju veel paremini jälgida, juhtida ja raporteerida.Sinu tulemused ja soovitused jäävad kasutajakontole alles, pääsed neile alati ligi ning saad laadida sama tulemusraporti uuesti alla.
  Igal aastal paketti uuendades avaneb lõppenud aasta süsiniku jalajälje arvutuse ankeet. Mitme aasta süsiniku jalajälje hindamisega on näha, kuidas on kliimamõju muutunud, kui oled oma tegevuses vastavaid muudatusi teinud – kuvame Sulle iga heite kategooria kaupa tulemuste võrdluse eelmis(t)e perioodi(de)ga.
 • Greenspecti lisandub pidevalt uusi funktsioone ja võimalusi, mis aitavad Sul oma organisatsiooni keskkonnamõju veel paremini jälgida, juhtida ja raporteerida.