Sustinere poolt loodud kliimamõju juhtimise platform Greenspect

Väärtusahela ESG mõjude kaardistamine

Tihti asuvad ettevõtte olulisimad keskkonna ja sotsiaalse mõju tulipunktid tema väärtusahelas. Juhtimaks väärtusahelast tulenevaid riske ning viimaks ESG juhtimist vastavusse ELi kestlikkusaruandluse direktiivi nõuetega, aitame Sul kaardistada, kui hästi juhivad tarnijad Sinu ettevõtte jaoks olulisi ESG teemasid. Selleks loome Sinu ettevõtte jaoks kohandatud online-küsimustiku.

0

aastat kliimamõju ja ESG juhtimise turul tegutsenud Baltikumi-ülene agentuur

0

ESG eksperti, kelle hulgas on ka Sinu tarneahela hindamise partner

0

teostatud ESG ja kliimamõju analüüsi viimase 3 aastaga

0

klientide rahuloluskoor 10 palli skaalal

Kellele vajalik?

  • Suurettevõttele, kes saab teenuse abil vajalikud andmed ELi kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) või muude raamistikega (nt GRI, CDP, VSME) kooskõlas ESG aruandesse 
  • Ettevõttele, kes soovib vabatahtlikult juhtida oma väärtusahela ESG mõjusid

  • Ettevõttele, keda oluline sidusrühm (klient, pank vms) motiveerib väärtusahela ESG mõju hindama

Sinu kasud

Terviklik ESG andmete ülevaade aruandluseks

Saate tarnijatelt koguda mugavalt vajalikke andmeid ELi kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) või muude raamistikega kooskõlas aruandluseks.

Selgus mõjude juhtimise tasemest

Sinu ettevõttele kohandatud küsimustiku abil saate ülevaate väärtusahela osaliste ESG mõju juhtimise tasemest, st Sinu jaoks võimalike riskide maandamisest.

Tarnija kliimamõju arvutamine

Siinsamas Greenspectis saavad Sinu tarneahela ettevõtted mõõta mugavalt oma kliimamõju (mõjualad 1-2)

Väärtusahela juhtimise nõustamine

Meie kogenud ESG eksperdid aitavad Sul kujundada tegevuskava, kuidas saate parandada tarnijate ning seeläbi ka oma ettevõtte ESG-võimekust.

Millest teenus koosneb

  • Loome Sinu ettevõtte vajadustest lähtuva küsimustiku sisu, ulatuse ja analüütika
  • Tarnijatele saad küsimustiku saata mugavalt Greenspecti digiplatvormi kaudu 
  • Meie ESG eksperdid on Sulle toeks kõikides küsimustes, sh platvormi kasutamisega seoses  
  • Soovi korral toetame olulisemate tarnijate auditeerimist (intervijuu + audit)