Kliimamõju juhtimise lahendus igas suuruses organisatsioonile

Vali sobiv põhipakett, lisamoodulid või hoopis rätseplahendus.

Lisamoodulid

Lisamoodulid toetavad ja loovad Sulle väärtust süsiniku jalajälje vähendamisel. “Personaalne haldur” ja “Esitlus/töötuba” pakuvad Sulle lisatuge juba Greenspecti platvormil jalajälje mõõtmise ajal, ülejäänud moodulit täiendavad Greenspecti (pakume neid agentuurina).

Sind huvitavad lisamoodulid saad ära märkida põhipaketti valides. Seejärel võtame Sinuga ühendust, et leppida kokku lisamoodulite täpne sisu, maht ja maksumus. Lisamooduleid saad valida ka rätseplahenduse puhul.

Personaalne haldur Greenspecti platvormi kasutamiseks

Sinu ettevõttele pühendunud Greenspecti keskkonnaekspert, kes aitab mõista teema sisu ja konteksti, regulatsioone ja metoodikat, vastab küsimustele – on ühe telefonikõne või e-kirja kaugusel.

Kliimamõju mõõtmise ja juhtimise esitlus või töötuba

Viime Sinu organisatsiooni juhtidele, jalajälje mõõtmise töögrupile või laiemale töötajate ringile läbi esitluse või töötoa – räägime kliimamõju mõõtmise ja juhtimise vajalikkusest, nõuetest, hea tava lähenemisest, praktilistest võimalustest ja tegevusala parimatest näidetest. Räägime teie tiimile sellest, milles kokku lepime

Süsiniku jalajälje vähendamise eesmärgi seadmine

Aitame seada konkreetse eesmärgi – milliseks aastaks ja kui palju peaksite oma süsiniku jalajälge vähendama, et see oleks kooskõlas parima praktika ja teaduspõhise lähenemisega (Science Based Targets Initative). Nõustame, pakume välja täpse sihttaseme, analüüsime alternatiivide mõju.

Süsiniku jalajälje vähendamise plaani loomine

Loome koos Sinu organisatsiooni inimestega kliimamõju vähendamise teekaardi koos tegevusplaaniga. Pakume võimalikke lahendusi, hindame teie pakutud mõtete potentsiaalset mõju jalajälje vähendamisele. Tutvustame teie valdkonna parimaid praktikaid, juhime arutelusid ja töötubasid, vormistame lõpptulemuse terviklikuks tegevuplaaniks.

Kliimariskide kaardistus ja hindamine

Kaardistame Sinu organisatsiooni puudutavad kliimariskid - kuidas füüsilised (sh ilmastikuga) seotud, aga ka regulatiivsed ja turunõudlusega seotud tegurid võivad mõjutada Sinu organisatsiooni. Kui kliimakindel on Sinu organisatsioon? Kui hästi kohaned kliimariskidega? Hindame olulisemate riskide realiseerumise tõenäosust ja tagajärgede tõsidust. Lähtume jätkusuutlikkuse taksonoomia “ei tekita olulist kahju” (DNSH, do no significant harm) põhimõttest ja metoodikast. Soovi korral kajastame riskide hindamist ja tulemusi TCFD juhiste järgi koostatud raportis.

Kliimamõju juhtimise tegevusaruande koostamine

Greenspecti platvormilt saad süsiniku jalajälje mõõtmise järel alla laadida oma tulemuste raporti. Aga see ei sisalda ülevaadet sellest, mida oled juba teinud oma mõju vähendamiseks. Aitame Sul kirja panna juba kasutusel olevad head praktikad ja senise tegevuse, liita juurde jalajälje tulemused ning eesmärgid selle vähendamiseks – soovi korral disainida võtmed-kätte lahendusena Sinu visuaalidega raporti, mida enesekindlalt partneritega jagada. Saad Greenhouse Gas Protocoli, ELi kestlikkusteabe direktiivi (CSRD) kliimastandardi (ESRS E1), jätkusuutlikkuse taksonoomia ja vabatahtlikele standarditele (nt GRI vms) vastava raporti.

Paketid ja hinnad

Pakett "Kontor"

€1 980
aastas

Sobib IT-õigus-finants- või muud professionaalset teenust pakkuvale ja teenusmajanduse ettevõttele ning avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse asutusele, kes soovib tõendatud tulemust mõjualas 1-3.

Aastapakett sisaldab:

 • ühe üksuse kliimamõju arvutus mõjualas 1-3
 • detailne tulemusraport
 • tulemuste verifitseerimine
 • chat`i klienditugi platvormi ja ankeedi kohta
 • tulemuste võrdlus sektori parimatega
 • soovitused mõju vähendamiseks ja eesmärkide seadmiseks
 • andmete säilitamine ja tulemuste võrdlus järgneval aastal
Vali pakett

Pakett "Algus"

€1 280
aastas

Sobiv esimene samm mõjuala 1 ja 2 emissioonide tõendatud analüüsiks. Sobib töötleva tööstuse, transpordi ja logistika, ehituse ja kinnisvara, tervishoiu, kaubanduse või muu valdkonna ettevõttele (v.a. põllumajandus ja mäetööstus).

Aastapakett sisaldab:

 • ühe üksuse kliimamõju arvutus mõjualas 1-2
 • detailne tulemusraport
 • tulemuste verifitseerimine
 • chat`i tugi platvormi ja ankeedi kohta
 • tulemuste võrdlus sektori parimatega
 • soovitused mõju vähendamiseks ja eesmärkide seadmiseks
 • andmete säilitamine ja tulemuste võrdlus järgneval aastal
Vali pakett

Pakett "Kinnisvara"

€1 980
aastas

Spetsiaalselt kinnisvara haldamisega tegeleva ettevõtte mõjuala 1-3 kliimamõju hindamiseks.

Aastapakett sisaldab:

 • piiramatul hulgal hoonete mõjuala 1-3 CO2 jalajälje mõõtmine
 • metoodika vastab kinnisvarasektorile määratud kasvuhoonegaaside hindamise nõuetele
 • detailne hoonepõhiste võrdlusandmete kuvamine
 • tulemuste verifitseerimine
 • soovitused mõju vähendamiseks ja eesmärkide seadmiseks
 • andmete säilitamine ja tulemuste võrdlus järgneval aastal
Vali pakett

RÄTSEPLAHENDUS

Neile, kellele toodud paketid jäävad väheseks või  kui tahad enda jaoks kujundatud lahendust – olgu selleks detailsem mõjuala 3 arvutus, eraldi tulemused laiali asuvatele üksustele või muu soov.

Sina küsid. Meie pakume lahenduse ja teeme ära.

Loome Sulle erilahenduse, kui vajad:

 • Greenspecti kasutamine korraga rohkem kui ühele äriüksusele või asukohale (tulemused ühel kontol eristatud)
 • soodsamat hinda oma organisatsiooni 5+ eraldi üksuse mõõtmiseks Greenspecti platvormil
 • detailset väärtusahela ülest süsiniku jalajälje arvutust (mõjuala 3)
 • toote või teenuse süsiniku jalajälje arvutust (EPD, LCA)

Juhul kui soovid oma ettevõttele/asutusele personaalset kliimamõju haldurit või tuge muudel kliimamõju juhtimise teemadel (riskide hindamine, mõju vähendamise teekaardi loomine, koolitus vmt) vaata lisamooduleid kohe siinsamas alla kerides.

Loe lisaks

Lisamoodulid

Lisamoodulid toetavad ja loovad Sulle väärtust süsiniku jalajälje vähendamisel. “Personaalne haldur” ja “Esitlus/töötuba” pakuvad Sulle lisatuge juba Greenspecti platvormil jalajälje mõõtmise ajal, ülejäänud moodulit täiendavad Greenspecti (pakume neid agentuurina).

Sind huvitavad lisamoodulid saad ära märkida põhipaketti valides. Seejärel võtame Sinuga ühendust, et leppida kokku lisamoodulite täpne sisu, maht ja maksumus. Lisamooduleid saad valida ka rätseplahenduse puhul.

Personaalne haldur Greenspecti platvormi kasutamiseks

Sinu ettevõttele pühendunud Greenspecti keskkonnaekspert, kes aitab mõista teema sisu ja konteksti, regulatsioone ja metoodikat, vastab küsimustele – on ühe telefonikõne või e-kirja kaugusel.

Kliimamõju mõõtmise ja juhtimise esitlus või töötuba

Viime Sinu organisatsiooni juhtidele, jalajälje mõõtmise töögrupile või laiemale töötajate ringile läbi esitluse või töötoa – räägime kliimamõju mõõtmise ja juhtimise vajalikkusest, nõuetest, hea tava lähenemisest, praktilistest võimalustest ja tegevusala parimatest näidetest. Räägime teie tiimile sellest, milles kokku lepime

Süsiniku jalajälje vähendamise eesmärgi seadmine

Aitame seada konkreetse eesmärgi – milliseks aastaks ja kui palju peaksite oma süsiniku jalajälge vähendama, et see oleks kooskõlas parima praktika ja teaduspõhise lähenemisega (Science Based Targets Initative). Nõustame, pakume välja täpse sihttaseme, analüüsime alternatiivide mõju.

Süsiniku jalajälje vähendamise plaani loomine

Loome koos Sinu organisatsiooni inimestega kliimamõju vähendamise teekaardi koos tegevusplaaniga. Pakume võimalikke lahendusi, hindame teie pakutud mõtete potentsiaalset mõju jalajälje vähendamisele. Tutvustame teie valdkonna parimaid praktikaid, juhime arutelusid ja töötubasid, vormistame lõpptulemuse terviklikuks tegevuplaaniks.

Kliimariskide kaardistus ja hindamine

Kaardistame Sinu organisatsiooni puudutavad kliimariskid - kuidas füüsilised (sh ilmastikuga) seotud, aga ka regulatiivsed ja turunõudlusega seotud tegurid võivad mõjutada Sinu organisatsiooni. Kui kliimakindel on Sinu organisatsioon? Kui hästi kohaned kliimariskidega? Hindame olulisemate riskide realiseerumise tõenäosust ja tagajärgede tõsidust. Lähtume jätkusuutlikkuse taksonoomia “ei tekita olulist kahju” (DNSH, do no significant harm) põhimõttest ja metoodikast. Soovi korral kajastame riskide hindamist ja tulemusi TCFD juhiste järgi koostatud raportis.

Kliimamõju juhtimise tegevusaruande koostamine

Greenspecti platvormilt saad süsiniku jalajälje mõõtmise järel alla laadida oma tulemuste raporti. Aga see ei sisalda ülevaadet sellest, mida oled juba teinud oma mõju vähendamiseks. Aitame Sul kirja panna juba kasutusel olevad head praktikad ja senise tegevuse, liita juurde jalajälje tulemused ning eesmärgid selle vähendamiseks – soovi korral disainida võtmed-kätte lahendusena Sinu visuaalidega raporti, mida enesekindlalt partneritega jagada. Saad Greenhouse Gas Protocoli, ELi kestlikkusteabe direktiivi (CSRD) kliimastandardi (ESRS E1), jätkusuutlikkuse taksonoomia ja vabatahtlikele standarditele (nt GRI vms) vastava raporti.

© 2023 Greenspect