Kaip tai veikia

Galite išmatuoti ir sumažinti savo anglies pėdsaką, apibrėžti su klimatu susijusią riziką. Susidekite su ataskaitų teikimo lūkesčiais, nustatykite mažinimo tikslus.

kuidas-tootab-kliimamoju-juhtimise-platvorm-greenspect

Greenspect’o 6 žingsniai

1. Pasirinkite paketą ir susikurkite paskyrą

Pagrindinis „Greenspect“ paketas skirtas paslaugų ekonomikos įmonėms ir viešojo sektoriaus bei savivaldos subjektams, siekiant įvertinti visos biuro ir administracinės veiklos (1-3 sričių) pėdsaką.

 • 2023 m. pavasarį pagrindinį paketą atversime ir kitiems sektoriams (išskyrus žemės ūkį), kad būtų galima apskaičiuoti energijos ir degalų suvartojimo poveikį klimatui 1 ir 2 srityse
 • Esant norui, pasirinkite papildomus modulius, kurie padės pagrindiniam paketui (individualus administratorius, rezultatų analizė) ir padės spręsti pėdsako mažinimo klausimus (veiksmų planas, klimato kaitos rizikos analizė, išsamesnės ataskaitos, mokomieji seminarai.

Apmokėję sąskaitą, gausite prieigą prie savo paskyros, kad galėtumėte apskaičiuoti savo organizacijos anglies pėdsaką, pamatyti rezultatus ir gauti rekomendacijas, padėsiančias sumažinti poveikį.

2. Įveskite duomenis ir apskaičiuokite

 • Anglies pėdsakui apskaičiuoti įveskite kalendorinių metų kuro, elektros ir šilumos energijos, atliekų, prekių ir paslaugų kiekius. Be to, reikia sudaryti vietinių ir ne vietinių komandiruočių žemėlapį. Paprastai reikiamus duomenis galite rasti savo buhalterinėje apskaitoje, tačiau rekomenduojame kreiptis ir į savo tiekėjus. Informaciją, reikalingą klausimynui užpildyti, suteiks jūsų finansų, pirkimų ir tiekimo grandinės, administracijos ir kt. darbuotojai.
 • Norėdami išsiaiškinti savo darbuotojų kasdienį judėjimą ir namų biuro poveikį, padėsime jums atlikti paprastą internetinę darbuotojų apklausą, kurios apibendrinti atsakymai bus paleisti po jūsų įmonės klausimynu „Greenspect“ platformoje. Naudodamiesi „Greenspect“, gausite techninę pagalbą iš mūsų ekspertų, su kuriais galima greitai ir lengvai bendrauti per naudotojo paskyrą. Taip pat galite pasirinkti papildomą asmeninių konsultacijų modulį, kad gautumėte išsamesnę pagalbą – tokiu atveju Jūsų klausimams bus skirtas specialus „Greenspect“ aplinkosaugos ekspertas, kuris užtikrins, kad gautumėte maksimalią pagalbą.

3. Ekspertai patikrina rezultatus

Kaip vertinami poveikio klimatui rezultatai?

4. Peržiūrėkite rezultatus ir atsisiųskite ataskaitą

 • Įvedę visus duomenis ir mums juos patikrinus, galite peržiūrėti savo organizacijos vienerių metų anglies pėdsaką (vienetas – tonos CO2 ekv).
 • Rezultatus galite matyti savo paskyroje ir atsisiųsti juos kaip PDF dokumentą.
 • Anglies pėdsako dydis rodomas kaip bendras rezultatas, taip pat pagal 1-3 sričių kategorijas – galite vizualiai matyti, kurios sritys labiausiai prisideda prie Jūsų organizacijos poveikio klimatui.
 • Rezultatų ataskaitoje aprašyta skaičiavimo metodika, ji yra skaidri ir aiški, kad ją būtų galima pateikti bankui, finansuotojui ar verslo partneriui.

Ataskaitoje pateikti rezultatai pateikiami formatu, kuris atitinka Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo (Greenhouse Gas Protocol – GHG) standarto atskleidimo gairių, ISO 14064 standarto dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo ir ataskaitų teikimo principų, PCAF standarto, kurį bankai naudoja savo portfelių poveikiui klimatui vertinti, ir Europos Sąjungos tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos (CSRD) standarto dėl poveikio klimatui valdymo (ESRS E1) reikalavimus.

5. Peržiūrėkite rekomendacijas, kaip siekti neutralumo klimato atžvilgiu

Atlikę matavimą, savo naudotojo paskyroje pamatysite:

 • savo rezultatų palyginimą su jūsų sektoriaus organizacijomis – galėsite patys įvertinti savo dabartinį veiklos lygį;
 • rekomendacijas, kaip nustatyti poveikio klimatui mažinimo tikslą pagal Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos (Science Based Targets initative – SBTi) gaires – kiek % ir iki kurių metų jūsų organizacija turėtų sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kad pasiektų pakankamai ambicingą ir rinkos pripažintą tikslą;
 • pasiūlymus, kokie veiksmai padėtų sumažinti anglies pėdsaką kiekvienoje iš analizuotų kategorijų ir siekti neutralumo klimato atžvilgiu.

 

6. Perskaičiuokite kitais metais – stebėkite pažangą

 • Jūsų rezultatai ir rekomendacijos liks jūsų paskyroje, visada turėsite prieigą prie jų ir galėsite vėl atsisiųsti tą pačią rezultatų suvestinę.
 • Kiekvienais metais, kai atnaujinsite savo paketą, atsidarys praėjusių metų anglies pėdsako apskaičiavimo forma. Atlikę daugiametį anglies pėdsako vertinimą, galėsite matyti, kaip keitėsi jūsų poveikis klimatui, kai pakeitėte savo veiklą – parodysime kiekvienos išmetamųjų teršalų kategorijos rezultatų palyginimą su ankstesnio (-ių) laikotarpio (-ų) rezultatais.
 • „Greenspect“ platforma nuolat papildoma naujomis funkcijomis ir galimybėmis, kad galėtumėte geriau stebėti, valdyti ir teikti ataskaitas apie savo organizacijos poveikį aplinkai.