Klimato poveikio valdymo sprendimas bet kokio dydžio organizacijai

Pasirinkite tinkamą bazinį paketą, papildomus modulius arba individualu sprendimą.

Papildomi moduliai

Kiekvienam iš pagrindinių paketų galite pasirinkti Jums tinkančius papildomus modulius: individualų administratorių, pėdsako mažinimo galimybių įvertinimą, poveikio mažinimo veiksmų plano sudarymą, klimato kaitos rizikos žemėlapio sudarymą, viešos ataskaitos kūrimą, seminarus ir pristatymus vadovams ir darbuotojams. Galite pasirinkti tada, kai įsigysite paketą.

Individualus administratorius naudojantis „Greenspect“ platforma

Specialus „Greenspect“ aplinkosaugos ekspertas, pasišventęs Jūsų įmonei, kuris padės suprasti temą ir kontekstą, reglamentus ir metodiką, atsakys į klausimus - tereikia paskambinti telefonu arba parašyti el. laišką.

Pristatymas arba seminaras apie poveikio klimatui matavimą ir valdymą

Jūsų organizacijos vadovams, pėdsako matavimo darbo grupei ar platesniam darbuotojų ratui surengsime pristatymą ar seminarą, kuriame kalbėsime apie poveikio klimatui matavimo ir valdymo poreikį, reikalavimus, gerosios praktikos metodus, praktines galimybes ir gerosios šios srities praktikos pavyzdžius. Pasikalbėkite su savo kolektyvu apie tai, dėl ko būsime sutarę.

Anglies pėdsako mažinimo tikslo nustatymas

Padėsime Jums nustatyti konkretų tikslą – iki kurių metų ir kiek turėtumėte sumažinti anglies pėdsaką, kad jis atitiktų gerąją praktiką ir mokslu pagrįstą požiūrį (Science Based Targets Initative). Konsultuojame, siūlome tikslų tikslinį lygį, analizuojame alternatyvų poveikį.

Anglies pėdsako mažinimo plano sudarymas

Kartu su jūsų organizacijos darbuotojais sukursime poveikio klimatui mažinimo planą su veiksmų planu. Pasiūlysime galimus sprendimus, įvertinsime galimą jūsų siūlomų idėjų poveikį pėdsako mažinimui. Pristatysime geriausią jūsų srities praktiką, vesime diskusijas ir seminarus, galutinį rezultatą įforminsime išsamiu veiksmų planu.

Klimato kaitos rizikos žemėlapio sudarymas ir vertinimas

Sudarysime jūsų organizacijai įtakos turinčios klimato kaitos rizikos žemėlapį – kaip fiziniai (įskaitant su orais susijusius), taip pat su reguliavimu ir rinkos paklausa susiję veiksniai gali paveikti Jūsų organizaciją. Kiek Jūsų organizacija atspari klimato kaitai? Kaip gerai prisitaikote prie klimato kaitos rizikos? Įvertinsime pagrindinių rizikų pasireiškimo tikimybę ir pasekmių sunkumą. Taikysime „nepadaryti reikšmingos žalos“ (DNSH, do no significant harm) principą ir metodiką. Esant poreikiui, rizikos vertinimą ir rezultatus pateiksime ataskaitoje, sudarytoje pagal TCFD gaires.

Poveikio klimatui valdymo veiklos ataskaitos rengimas

Iš „Greenspect“ platformos galite atsisiųsti rezultatų ataskaitą, parengtą atlikus anglies pėdsako matavimus, tačiau joje nepateikiama apžvalga, ką jau padarėte, kad sumažintumėte savo poveikį. Padėsime Jums užfiksuoti, kokią gerąją praktiką jau taikote ir ką iki šiol darėte, pridėsime Jūsų pėdsako rezultatus ir jo mažinimo tikslus – jei pageidaujate, galime parengti „gatavą“ ataskaitą su Jūsų vaizdine medžiaga, kuria galėsite drąsiai dalytis su partneriais. Gausite ataskaitą, atitinkančią Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą (Greenhouse Gas Protocol), ES Tvarumo ataskaitų direktyvos (CSRD) klimato standartą (ESRS E1), tvarumo taksonomiją ir savanoriškus standartus (pvz., GRI ir kt.).

Paketai ir kainos

1 PAKETAS

Sprendimas IT, teisinių, finansinių ar kitų profesionalių paslaugų įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms, siekiančioms įrodytų rezultatų 1, 2 ir 3 poveikio srityse.

Metinį paketą sudaro:

 • įmonės poveikio klimatui apskaičiavimas 1, 2 ir 3 poveikio srityse
 • išsami rezultatų ataskaita
 • rezultatų patikrinimas (pagal ISO 14064)
 • patyrusių patarėjų klimato klausimais teikiama CHAT pagalbarezultatų
 • rezultatų palyginimas su geriausiais sektoriaus pavyzdžiais
 • rekomendacijos dėl poveikio švelninimo ir tikslų nustatymo

 

Įsigyti paketą

2 PAKETAS

Tinkamas pirmas žingsnis siekiant atlikti patikrintą išmetamųjų teršalų kiekio analizę 1 ir 2 poveikio srityse. Tinka šių sektorių įmonėms: perdirbimo gamybos, transporto ir logistikos, statybos ir nekilnojamojo turto, sveikatos priežiūros, prekybos ar kitų sričių (išskyrus žemės ūkio, kasybos).

Metinį paketą sudaro:

 • vieno padalinio poveikio klimatui apskaičiavimas 1-2 poveikio srityse (žr. tikslią apimtį)
 • išsami rezultatų ataskaita
 • rezultatų patikrinimas (pagal ISO 14064)
 • CHAT pagalba dėl platformos ir klausimyno
 • rezultatų palyginimas su geriausiais sektoriaus pavyzdžiais
 • rekomendacijos dėl poveikio mažinimo ir tikslų nustatymo
 • duomenų išsaugojimas ir galimybė palyginti rezultatus ateinančiais metais
Įsigyti paketą

Paketas "NEKILOJAMASIS TURTAS"

Metinį paketą sudaro:

 • pokalbių pagalba apie platformą ir padėti užpildyti formą
 • neriboto skaičiaus pastatų CO2 pėdsako matavimas 1-3 srityse
 • atitinka ŠESD protokolu nekilnojamojo turto sektoriui nustatytus Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo reikalavimus
 • išsami informacija apie pastatą, įskaitant elektros energijos ir energijos intensyvumą bei atsinaujinančios energijos gamybą vienam m2
 • konsoliduotų pastato duomenų vizualizavimas
 • išsami veiklos ataskaita
 • klimato ekspertų atliktas rezultatų patikrinimas
 • poveikio mažinimo ir tikslų nustatymo rekomendacijas
 • duomenų saugojimas ir rezultatų palyginimas kitais metais

Kaina: biuras ir vienas tvarkomas pastatas 2500 €. Kiekvienas paskesnis pastatas 750 eurų.

Įsigyti paketą

INDIVIDUALUS SPRENDIMAS

Jei „PAKETAS 1“ ir „PAKETAS 2“ yra nepakankami arba jei norite specialiai pritaikyto sprendimo ir individualios pagalbos

Sukursime individualų sprendimą:

 • išsamų visos vertės grandinės anglies pėdsako skaičiavimą (3 poveikio sritis)
 • produkto ar paslaugos anglies pėdsako apskaičiavimą (gyvavimo ciklo analizė, LCA)
 • SPECIALIĄJĄ 5 + įmonės ar įstaigos atskirų, tačiau palyginamų vertinimo ataskaitų KAINĄ.
 • Jei pageidaujate individualaus poveikio klimatui administratoriaus savo įmonei / institucijai arba pagalbos kitomis poveikio klimatui valdymo temomis (rizikos vertinimas, poveikio mažinimo veiksmų plano kūrimas ir t. t.), ŽIŪRĖKITE DAUGIAU MODULIŲ čia.

 

Susisiekite

Papildomi moduliai

Kiekvienam iš pagrindinių paketų galite pasirinkti Jums tinkančius papildomus modulius: individualų administratorių, pėdsako mažinimo galimybių įvertinimą, poveikio mažinimo veiksmų plano sudarymą, klimato kaitos rizikos žemėlapio sudarymą, viešos ataskaitos kūrimą, seminarus ir pristatymus vadovams ir darbuotojams. Galite pasirinkti tada, kai įsigysite paketą.

Individualus administratorius naudojantis „Greenspect“ platforma

Specialus „Greenspect“ aplinkosaugos ekspertas, pasišventęs Jūsų įmonei, kuris padės suprasti temą ir kontekstą, reglamentus ir metodiką, atsakys į klausimus - tereikia paskambinti telefonu arba parašyti el. laišką.

Pristatymas arba seminaras apie poveikio klimatui matavimą ir valdymą

Jūsų organizacijos vadovams, pėdsako matavimo darbo grupei ar platesniam darbuotojų ratui surengsime pristatymą ar seminarą, kuriame kalbėsime apie poveikio klimatui matavimo ir valdymo poreikį, reikalavimus, gerosios praktikos metodus, praktines galimybes ir gerosios šios srities praktikos pavyzdžius. Pasikalbėkite su savo kolektyvu apie tai, dėl ko būsime sutarę.

Anglies pėdsako mažinimo tikslo nustatymas

Padėsime Jums nustatyti konkretų tikslą – iki kurių metų ir kiek turėtumėte sumažinti anglies pėdsaką, kad jis atitiktų gerąją praktiką ir mokslu pagrįstą požiūrį (Science Based Targets Initative). Konsultuojame, siūlome tikslų tikslinį lygį, analizuojame alternatyvų poveikį.

Anglies pėdsako mažinimo plano sudarymas

Kartu su jūsų organizacijos darbuotojais sukursime poveikio klimatui mažinimo planą su veiksmų planu. Pasiūlysime galimus sprendimus, įvertinsime galimą jūsų siūlomų idėjų poveikį pėdsako mažinimui. Pristatysime geriausią jūsų srities praktiką, vesime diskusijas ir seminarus, galutinį rezultatą įforminsime išsamiu veiksmų planu.

Klimato kaitos rizikos žemėlapio sudarymas ir vertinimas

Sudarysime jūsų organizacijai įtakos turinčios klimato kaitos rizikos žemėlapį – kaip fiziniai (įskaitant su orais susijusius), taip pat su reguliavimu ir rinkos paklausa susiję veiksniai gali paveikti Jūsų organizaciją. Kiek Jūsų organizacija atspari klimato kaitai? Kaip gerai prisitaikote prie klimato kaitos rizikos? Įvertinsime pagrindinių rizikų pasireiškimo tikimybę ir pasekmių sunkumą. Taikysime „nepadaryti reikšmingos žalos“ (DNSH, do no significant harm) principą ir metodiką. Esant poreikiui, rizikos vertinimą ir rezultatus pateiksime ataskaitoje, sudarytoje pagal TCFD gaires.

Poveikio klimatui valdymo veiklos ataskaitos rengimas

Iš „Greenspect“ platformos galite atsisiųsti rezultatų ataskaitą, parengtą atlikus anglies pėdsako matavimus, tačiau joje nepateikiama apžvalga, ką jau padarėte, kad sumažintumėte savo poveikį. Padėsime Jums užfiksuoti, kokią gerąją praktiką jau taikote ir ką iki šiol darėte, pridėsime Jūsų pėdsako rezultatus ir jo mažinimo tikslus – jei pageidaujate, galime parengti „gatavą“ ataskaitą su Jūsų vaizdine medžiaga, kuria galėsite drąsiai dalytis su partneriais. Gausite ataskaitą, atitinkančią Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą (Greenhouse Gas Protocol), ES Tvarumo ataskaitų direktyvos (CSRD) klimato standartą (ESRS E1), tvarumo taksonomiją ir savanoriškus standartus (pvz., GRI ir kt.).