Klimata ietekmes pārvaldības risinājumi visām nozarēm

Izvēlies piemērotāko abonementu, papildu moduļus vai pielāgotu risinājumu

Papildu moduļi

Katram pamata plānam varat izvēlēties nepieciešamos papildu moduļus, kuros ir tieši tas, kas jums nepieciešams: personīgais padomnieks, potenciālais emisiju  samazināšanas novērtējums, samazināšanas ceļakartes izveide, klimata risku kartēšana, ziņojuma vai pārskata izveide, darbnīcas un lekcijas vadītājiem un darbiniekiem. Tos varēsiet izvēlēties, iegādājoties plana abonementu.

Personīgais padomnieks Greenspect platformas lietošanai

Jūsu uzņēmumam piesaistīts Greenspect vides eksperts, kurš palīdz izprast tēmas saturu un kontekstu, noteikumus un metodiku, atbild uz jautājumiem – ir tikai telefona zvana vai e-pasta attālumā.

Klimata ietekmes mērīšanas un pārvaldības prezentācija vai seminārs

Novadīsim prezentāciju vai semināru Jūsu organizācijas vadītājiem, pēdas mērīšanas darba grupai vai plašākam darbinieku lokam - runāsim par klimata ietekmes mērīšanas un vadības nepieciešamību, prasībām, labās prakses pieeju, praktiskajām iespējām, nodemonstrēsim labākos piemērus konkrētajā darbības jomā. Mēs pastāstīsim jūsu komandai visu, par ko būsim vienojušies.

Oglekļa emisiju samazināšanas mērķa nospraušana

Mēs palīdzam noteikt konkrētu mērķi — līdz kuram gadam un par cik jums ir jāsamazina emisijas saskaņā ar labo praksi un zinātniski pamatotu pieeju (Science Based Targets Initiative, SBTi). Mēs konsultējam, piedāvājam precīzu mērķa ambīciju līmeni, analizējam alternatīvu ietekmi.

Oglekļa emisiju samazināšanas mērķa nospraušana

Mēs palīdzam noteikt konkrētu mērķi — līdz kuram gadam un par cik jums ir jāsamazina emisijas saskaņā ar labāko praksi un zinātniski pamatotu pieeju (Science Based Targets Initiative). Mēs konsultējam, piedāvājam precīzu mērķa līmeni, analizējam alternatīvu ietekmi.

Klimata risku kartēšana un izvērtēšana

Mēs kartējam klimata riskus, kas ietekmē jūsu organizāciju — kā fiziskie (tostarp ar laikapstākļiem saistītie), kā arī normatīvie un ar tirgus pieprasījumu saistītie faktori var ietekmēt jūsu organizāciju. Cik lielā mērā klimata noturīga ir jūsu organizācija? Cik labi jūs pielāgojaties klimata riskiem? Mēs novērtējam svarīgāko risku īstenošanās iespējamību un seku nopietnību. Mēs sākam no ilgtspējības taksonomijas principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" (DNSH) un metodoloģijas. Pēc pieprasījuma mēs ziņosim par riska novērtējumu un rezultātiem ziņojumā, kas sagatavots saskaņā ar TCFD vadlīnijām.

Ietekmes uz klimatu pārvaldības darbības pārskata sagatavošana

Greenspect platformā varat lejupielādēt oglekļa pēdas mērījumu pārskatu, taču tajā nav iekļauts pārskats par to, ko esat paveikuši, lai samazinātu savu ietekmi. Palīdzēsim aprakstīt jau ieviestos pasākumus un līdzšinējās aktivitātes, pievienosim emisiju rezultātus un mērķus to samazināšanai – ja vēlaties, noformējiet atskaiti ar saviem vizuālajiem materiāliem, ar kuru varēsiet droši dalīties ar saviem partneriem. Jūs saņemsiet pārskatus, kas atbilst SEG protokolam, direktīvas par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (CSRD) klimata standartam (ESRS E1), ES Taksonomijas regulas prasībām un brīvprātīgajiem standartiem (piemēram, GRI u.c.).

Plāns "Birojs"

Piemērots šādu nozaru uzņēmumiem: IT, jurisprudence, finanšu, kā arī citiem uzņēmumiem, kas sniedz profesionālus pakalpojumus, kā arī valsts sektora un pašvaldību iestādēm, kuras vēlas pierādītu rezultātu 1., 2. un 3. tvērums.

Gada abonementa plānā ietilpst:

 • vienas vienības klimata ietekmes aprēķins 1., 2. un 3. emisiju tvērumam
 • detalizēts rezultātu pārskats
 • rezultātu pārbaude
 • Chat atbalsts, ko sniedz pieredzējuši klimata konsultanti
 • rezultātu salīdzināšana ar nozares labākajiem piemēriem
 • ieteikumi ietekmes samazināšanai un mērķu noteikšanai
 • datu uzglabāšana un rezultātu salīdzināšana nākamajā gadā
Izvēlēties plānu

Plān "Iesācējs"

Piemērots pirmais solis pārbaudītai 1. un 2. tvērums emisiju analīzei. Piemērots uzņēmumiem šādās nozarēs: apstrādes rūpniecība, transports un loģistika, būvniecība un nekustamais īpašums, veselības aprūpe, tirdzniecība vai citas jomas (izņemot lauksaimniecību, kalnrūpniecību)

Gada abonementa plānā ietilpst:

 • vienas vienības klimata ietekmes aprēķins 1. un 2. emisiju tvērumam
 • detalizēts rezultātu pārskats
 • rezultātu pārbaude (atbilstoši ISO 14064)
 • Chat atbalsts attiecībā uz platformu un anketu
 • rezultātu salīdzināšana ar nozares labākajiem piemēriem
 • ieteikumi ietekmes samazināšanai un mērķu noteikšanai
 • datu uzglabāšana un rezultātu salīdzināšana nākamajā gadā
Izvēlēties plānu

Plāni "Nekustamie īpašumi"

Verificēts vienas vai vairāku ēku klimata ietekmes aprēķins 1.–3. tvērumos. Plāns piemērots uzņēmumam, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu

Gada abonementa plānā ietilpst:

 • tērzēšanas atbalsts par platformas funkcijām un palīdzība veidlapas aizpildīšanā
 • CO2 pēdas aprēķini neierobežotam skaitam ēku 1.-3. tvērumos
 • Detalizēta informācija par ēku parametriem, ieskaitot elektroenerģijas un enerģijas intensitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanu uz m2
 • konsolidēta ēku salīdzināšanas datu attēlošana
 • detalizēts pārskats
 • klimata ekspertu veikta rezultātu pārbaude
 • ieteikumi ietekmes samazināšanai un mērķu noteikšanā
 • datu uzglabāšana un rezultātu salīdzināšana nākamajiem gadiem
Izvēlēties plānu

PIELĀGOTS RISINĀJUMS

Tiem, kuriem nepietiek ar Plān “Iesācējs” un Plāns “Birojs” iespējām vai kuri vēlas savām vajadzībām pielāgotu risinājumu – tas varētu būt detalizētāks 3. emisiju tvēruma aprēķins, atsevišķi rezultāti par vienībām vai kāds cits pieprasījums.

Tu jautā. Mēs atrodam un piedāvājam risinājumu.

Mēs radīsim jums īpašu risinājumu, ja jums būs nepieciešams:

 • izmantot Greenspect vairāk nekā vienai organizācijas struktūrvienībai vai atrašanās vietai vienlaikus (rezultāti atdalīti vienā kontā)
 • īpaša cena 5+ struktūrvienību mērīšanai Greenspect platformā
 • vērtību ķēdes ienākošo plūsmu un/vai aktivitāšu detalizēts oglekļa pēdas aprēķins (3. emisiju tvērums)
 • produkta vai pakalpojuma oglekļa pēdas aprēķins (dzīves cikla analīze, LCA)

Ja vēlaties savam uzņēmumam/iestādei personīgo klimata ietekmes padomnieku vai atbalstu  citos klimata ietekmes pārvaldības jautajumos (riska novērtējums, ietekmes samazināšanas ceļveža izveide u.c.) PAPILDU MODUĻU PIEDĀVĀJUMS SKATĀMS TĀLĀK

Papildus informācija

Papildu moduļi

Katram pamata plānam varat izvēlēties nepieciešamos papildu moduļus, kuros ir tieši tas, kas jums nepieciešams: personīgais padomnieks, potenciālais emisiju  samazināšanas novērtējums, samazināšanas ceļakartes izveide, klimata risku kartēšana, ziņojuma vai pārskata izveide, darbnīcas un lekcijas vadītājiem un darbiniekiem. Tos varēsiet izvēlēties, iegādājoties plana abonementu.

Personīgais padomnieks Greenspect platformas lietošanai

Jūsu uzņēmumam piesaistīts Greenspect vides eksperts, kurš palīdz izprast tēmas saturu un kontekstu, noteikumus un metodiku, atbild uz jautājumiem – ir tikai telefona zvana vai e-pasta attālumā.

Klimata ietekmes mērīšanas un pārvaldības prezentācija vai seminārs

Novadīsim prezentāciju vai semināru Jūsu organizācijas vadītājiem, pēdas mērīšanas darba grupai vai plašākam darbinieku lokam - runāsim par klimata ietekmes mērīšanas un vadības nepieciešamību, prasībām, labās prakses pieeju, praktiskajām iespējām, nodemonstrēsim labākos piemērus konkrētajā darbības jomā. Mēs pastāstīsim jūsu komandai visu, par ko būsim vienojušies.

Oglekļa emisiju samazināšanas mērķa nospraušana

Mēs palīdzam noteikt konkrētu mērķi — līdz kuram gadam un par cik jums ir jāsamazina emisijas saskaņā ar labo praksi un zinātniski pamatotu pieeju (Science Based Targets Initiative, SBTi). Mēs konsultējam, piedāvājam precīzu mērķa ambīciju līmeni, analizējam alternatīvu ietekmi.

Oglekļa emisiju samazināšanas mērķa nospraušana

Mēs palīdzam noteikt konkrētu mērķi — līdz kuram gadam un par cik jums ir jāsamazina emisijas saskaņā ar labāko praksi un zinātniski pamatotu pieeju (Science Based Targets Initiative). Mēs konsultējam, piedāvājam precīzu mērķa līmeni, analizējam alternatīvu ietekmi.

Klimata risku kartēšana un izvērtēšana

Mēs kartējam klimata riskus, kas ietekmē jūsu organizāciju — kā fiziskie (tostarp ar laikapstākļiem saistītie), kā arī normatīvie un ar tirgus pieprasījumu saistītie faktori var ietekmēt jūsu organizāciju. Cik lielā mērā klimata noturīga ir jūsu organizācija? Cik labi jūs pielāgojaties klimata riskiem? Mēs novērtējam svarīgāko risku īstenošanās iespējamību un seku nopietnību. Mēs sākam no ilgtspējības taksonomijas principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" (DNSH) un metodoloģijas. Pēc pieprasījuma mēs ziņosim par riska novērtējumu un rezultātiem ziņojumā, kas sagatavots saskaņā ar TCFD vadlīnijām.

Ietekmes uz klimatu pārvaldības darbības pārskata sagatavošana

Greenspect platformā varat lejupielādēt oglekļa pēdas mērījumu pārskatu, taču tajā nav iekļauts pārskats par to, ko esat paveikuši, lai samazinātu savu ietekmi. Palīdzēsim aprakstīt jau ieviestos pasākumus un līdzšinējās aktivitātes, pievienosim emisiju rezultātus un mērķus to samazināšanai – ja vēlaties, noformējiet atskaiti ar saviem vizuālajiem materiāliem, ar kuru varēsiet droši dalīties ar saviem partneriem. Jūs saņemsiet pārskatus, kas atbilst SEG protokolam, direktīvas par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (CSRD) klimata standartam (ESRS E1), ES Taksonomijas regulas prasībām un brīvprātīgajiem standartiem (piemēram, GRI u.c.).