Plāns Birojs"

Verificēta emisiju analīze 1.-3. tvērumā, kas domāta IT, juridisko, finanšu vai citu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts sektora un pašvaldību iestādēm.

Aizpildiet zemāk esošo pieteikuma formu un pasūtiet klimata ietekmes pārvaldes Plāns “Birojam” tikai par 1980 eiro:

 • vienas vienības klimata ietekmes aprēķins 1., 2. un 3. tvērums
 • detalizēts rezultātu pārskats
 • rezultātu pārbaude (atbilstoši ISO 14064)
 • chat atbalsts attiecībā uz platformu un anketu
 • rezultātu salīdzināšana ar labo praksi nozarē
 • ieteikumi ietekmes samazināšanai un mērķu noteikšanai
 • datu uzglabāšana un rezultātu salīdzināšana nākamajā gadā”

  Lietotāja informācija:

  Organizācija:

  Papildu moduļi:

  Biļetens